Nguồn gốc cây thanh long

Thanh long ruột đỏ Long Định 1 có nguồn gốc từ sự lai cổ điển giữa giống thanh long ruột trắng từ Bình Thuận( làm mẹ) và giống thanh long ruột đỏ từ Colombia( làm bố).

Trung tâm kiến thức

Kiến thức chăm sóc cây thanh long

Hiện tượng sinh lý thường xảy ra khi ra nụ, kết trái

Hiện tượng rụng nụ: xuất hiện khi số nụ trên cành nhiều. Sau khi nụ xuất hiện 5 - 7 ngày thì nụ không phát triển nữa, vàng rồi rụng

Thắp đèn kích ra trái nghịch mùa

Loại đèn và công suất: thông thường nông dân sử dụng bóng đèn tròn, từ 75watt- 100watt, nhưng chủ yếu là 75watt để tiết kiệm điện, cho năng suất cao

Sơ chế và thu hoạch

Thu hoạch, sơ chế và tiêu thụ

Sau khi trái chuyển màu từ xanh qua đỏ được độ 3-5 ngày thì dùng liềm hay dao cắt. Khi cắt đi dọc theo hàng, lựa quả đúng tiêu chuẩn cắt rồi xếp vào một cái gùi